גילוח כהלכה

.
.

הרב זמיר מסביר על גילוח ותספורת כהלכה
הסבר על איסור גילוח המשחית את פיאת הזקן, כיצד ניתן להתגלח ע"פ כללי ההלכה
עם איזה מכונת גילוח מותר להתגלח , כיצד להסתפר כהלכה.