הרב אלישיב והרב שטיינמן אוסרים שימוש במכונת גילוח רגילות 
הן אסורות - קיים חשש ממשי להשחתה