אישור כשרות לפאתר גילוח כשרה מהדרין 

בית הדין לענייני גילוח כהלכה- בראשות כב' הרב מרדכי גרוס