אישור כשרות למכונת גילוח היחידה כשרה 

בית הדין לענייני גילוח כהלכה- בראשות כב' הרב מרדכי גרוס