אישור כשרות בית הדין לענייני גילוח כהלכה- בראשות כב' הרב מרדכי גרוס
למכונת גילוח קייטק דגם KS-8 - היחידה כשרה