Customer Service 

   Bene Beraq 
 :  Kanity etzhel Tzvika                      168 Jabotinsky St.                                       Phone :  035787727

Bene Beraq   :  Refaeli                                             115 Rabbi Akiva  St.                                         Phone :  03-5705941

Ashdod         :  Yeshivat daa t tora                                                                                                Phone :  0527685806

            Bat Yam       :  Or Labait                                           90 Balfour st                                                 Phone :  03-6585258

Holon           : Ecdc                                                   19  Dov Hos st                                                  Phone : 03-5048402

Herzliya        : Mashraki                                           70 Sokolov St.                                                     Phone: 09-9 540 475

  Jerusalem   : Avraham Arieh                                  17 Shaarei Torah st    (Bayit Vagan)                Phone:  0527623893

Jerusalem   : Refaeli

 Modi'in Ilit    : Merkaz  Hahasmal    6 Avnei Nezer st                                                                       Phone  : 08-9743811
Kiryat Sefer:

Natanya      : Rami Electronica                                1 Sahar Ha'emek st                                           Phone:  09-8613527

Petah Tikva:  Shapira                                               3 Hafetz Haim  st                                                Phone: 03-9303441

Ramat Gan : Yod .Shin. motzhary hasmal            24 Haroea st                                                          Phone: 03-6726211

Tel Aviv :                                                                                                                                              Phone  03-5440445  053-4299919