הרב סרי - הלכות גילוח

.
.

הסבר הילכות גילוח ותספורת
הרב סרי מחדד את נושא החוסר הבירות בנוגע לגילוח כהלכה
מאחר ומכונות גילוח רבות הותרו כדי להקל על הציבור
ומאחר והמכונות גילוח השתכללו באופן משמעותי המהלך השנים
יצרני המכונות פרסמו לא אחת את העובדה שמכונת הגילוח החדשה שלהם
מגלחת עמוק יותר והגילוח חלק יותר - עובדה שנבדקה והוכחה כאמתית
ולכן במשך מס' שנים נחקר ונבדק הנושא ע"י טובי המומחים
ולבסוף פותחה ויוצרה מכונת גילוח איכותית ע"פ כל הכללים המחמירים של ההלכה
וללא חשש להשחתת הפיאה והזקן.

KTECH  KS-8
מכונת גילוח כשרה למהדרין באישור בית הדין לעינייני מכונות גילו כהלכה
בראשות כב' הרב מרדכי גרוס שליט"א